Algemene Voorwaarden

* In de lounge-bus kunnen en mogen maximaal 25 personen vervoerd worden (excl. chauffeur). Hierop worden GEEN uitzonderingen gemaakt.

* De boeking van de bus is pas definitief bij ontvangst van een voorschot van 50% van het reisbedrag. Het resterende bedrag moet gestort zijn voor afreisdatum.

* Voor aanvang van elke rit, dient er een waarborg (contant) betaald te worden aan de chauffeur. Deze waarborg ontvangt u terug op het einde van de reis, als de bus zich in dezelfde staat bevind als bij aanvang van de reis en als alle geconsumeerde dranken betaald zijn.

* dbuzz stelt de huurder/contactpersoon aansprakelijk indien er iets vernield wordt tijdens de reis. Dit geldt voor zowel het in- als het exterieur. Indien de waarborg niet volstaat om de kosten van het reinigen of de herstellingen te dekken, zullen de extra kosten volledig verhaald worden op de huurder/contactpersoon.

* Het meenemen van eigen dranken in de bus is niet toegestaan, dbuzz heeft een groot assortiment aan gekoelde dranken beschikbaar (zie drankenlijst). Aan het einde van de rit dient de drank te worden afgerekend met de chauffeur. Dranken zijn nooit bij de prijs inbegrepen, tenzij anders besproken in de offerte/bestelbon. Specifieke wensen kunnen altijd van tevoren besproken worden in de offerte.

* Op de bus is er ten allen tijde een volledig rookverbod, ook in het toilet. Indien er toch wordt gerookt kan dit leiden tot verwijdering van de bus of zelf het staken van de algehele reis.

* dbuzz draagt zorg voor de veiligheid van haar passagiers en medeweggebruikers, indien er misbruik gemaakt wordt van noodhendels van dakluiken of deuren dan leidt dit onherroepelijk tot het staken van de reis. Derhalve kan de veiligheid niet meer gegarandeerd worden.

* dbuzz heeft te allen tijde het recht om passagiers te verwijderen van de bus indien zij zich niet aan de huisregels houden of als zij zich agressief gedragen.

* dbuzz heeft ten alle tijde het recht om de reis te staken indien één van bovenstaande voorwaarden niet wordt nageleefd, zonder teruggave van de reeds betaalde reissom.

* Annulatie kan kostenloos tot 1 week voor uitvoeringsdatum. Nadien worden kosten in rekening gebracht.

* Indien door overmacht dbuzz de rit niet kan uitvoeren met de lounge-bus, dan bieden wij een alternatief aan, of kan u de rit kosteloos annuleren.

* Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe Europese privacyregelgeving (GDPR) op 25 mei 2018, vindt u hier ons privacybeleid.